Deba lo Realizasyon Dwa Bann Madanm

Pandan mwan Mars nou ti selebre lafet bann Madanm. E pour sa lokazyon, Lazans Lantrepriz Sesel (ESA) ti organiz en deba pour montre lafors e talan bann Madanm antreprener. Bann partisipan deba ti konpri:

1. Mrs. Marie-Celine Zialor – Chairperson lo Board ESA
2. Mrs. Marie-Josee Bonne – Principal Secretary pour bann Zafer Lafanmiy
3. Mrs. Marie-Celine Azemia – Vice-Chairperson lo Board CEPS
4. Dr. Anne Gabriel – CEO National Aids Council
5. Ms. Stephanie Larue – Reprezantan Departman Lendistri e Devlopman Antreprenarya
6. Mrs. Lindy Cesar – Madanm Antreprener
7. Ms. Anisa Rose – Madanm Antreprener

Nou ankouraz zot pour swiv nou deba lo SBC 2 aparti 8er diswar, Vandredi le 3 Avril 2020.